Kanta-Hämeen Näkövammaiset ry


Kuljetuspalvelut

Ajankohtaista
Etusivu
Tiedotteet
Hallitus
Jäsenedut
Yhteystiedot
Galleria
Vanhatkuvat
Vuokraamme
Linkit

Päivitys 18.4.2024
35829
© Kanta-Hämeen Näkövammaiset 2009 - 2024

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset
kuljetuspalvelut yhtenäistyvät Oma Hämeessä

Uudet käytännöt astuvat voimaan helmikuun 2024 alusta lukien.
Asiakkaille tulee muun muassa mahdollisuus pidempiin
poikkeamiin reitiltä kuin aiemmin.
Lisäksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun
matkustusalueisiin tulee muutoksia.

Oma Häme ottaa 1.2. käyttöön yhteisen soveltamisohjeen
sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin.
Soveltamisohje yhdenmukaistaa palvelua eri kunnissa asuvien
asiakkaiden välillä.
Lisäksi myöntämisperusteet täsmentyvät siten,että ratkaisut ovat
mahdollisimman yhdenvertaisia eri puolilla hyvinvointialuetta.
Kuljetuspalvelujen toteutuksen yksityiskohtiin on myös tehty
joitakin pieniä muutoksia.

Asiakas voi erityistarpeen vuoksi tehdä jatkossa enintään
20 minuutin mittaisen pysähdyksen esimerkiksi pankkiautomaatilla.
Tähän asti pysähdys on saanut kestää 10 minuuttia.

Uuden ohjeen mukaan asiakas voi tehdä enintään kilometrin
pituisen poikkeaman reitiltä, mikä sujuvoittaa asiakkaan
arjen asiointia. Tähän asti on sallittu 200 metrin poikkeama.

Kaikki alle 7-vuotiaat lapset voivat helmikuun alusta lukien
matkustaa huoltajan kanssa maksutta.
Lastenlipulla matkustavat 7–19-vuotiaat riippumatta kunnasta.
Osassa kunnista yläikäraja on ollut tähän asti 16 vuotta.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisia liikkumista
tukevia palveluja voivat saada henkilöt,
jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua alentuneen toimintakyvyn vuoksi
ja eivät pysty itsenäisesti käyttämään muita
julkisia joukkoliikennevälineitä tai omaa autoa.
Sosiaalihuoltolain lain mukaisten kuljetuspalveluiden
myöntämisperusteissa noudatetaan tulo- ja varallisuusharkintaa.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voi saada
vaikeavammainen henkilö, joka ei vammansa tai sairautensa
vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman
kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu-
ja palveluliikenne on kuljetuspalveluun nähden ensisijainen
tapa järjestää liikkuminen.

Lisätietoja ja ohjeita löytyy Oma Hämeen verkkosivuilta.
Palvelun käyttäjän ohje päivitetään vastaamaan uutta soveltamisohjetta.
Muutokset eivät vaikuta nykyisten asiakkaiden palveluihin
muutoin kuin huomioimalla uudet edellä kuvatut käytännöt.

© Kanta-Hämeen Näkövammaiset 2009 - 2024